KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Centrum voor mariene voorspellingen

Zeilboot

Een boottochtje of uitstapje naar het strand gepland? Op zoek naar getijdentabellen om de tijdstippen van hoog- en laagwater te kennen? Wil je misschien weten hoe hoog de golven zullen komen of hoe warm het zeewater zal zijn? Wil je weten hoe sterk de stroming zal zijn en uit welke richting die zal komen? Of zoek je informatie over het zoutgehalte van het zeewater? Dan hoef je niet langer te zoeken: het Centrum voor Mariene Voorspellingen van de OD Natuur berekent alles voor jou!

Onze wetenschappers, vroeger gekend onder de naam “Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee”, doen mariene voorspellingen. Daarvoor ontwikkelen we al sinds 1976 een geheel van modellen waarmee stormvloed, golven en driedimensionale zeestromingen in de Noordzee en het Kanaal voorspeld kunnen worden. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de Belgische Exclusieve Economische Zone.

Een dienst voor het publiek

Aan de hand van technieken die ook voor meteorologische voorspellingen worden toegepast, berekenen onze modellen twee keer per dag de voorspellingen voor de komende vijf dagen, voor een waaier aan fysieke parameters die bepalend zijn voor de scheepvaart in het Kanaal en op de Noordzee. Die voorspellingen kunnen door een breed publiek op onze website geraadpleegd worden. Maar ze zijn ook van cruciaal belang voor een aantal gespecialiseerde toepassingen voor de bescherming van de burgers, de veiligheid op zee, voor onderzoek en/of economische activiteiten.

Storm aan boord van RV Belgica
Een dienst ter bescherming van de burgers

Onze mariene voorspellingen worden vaak beschouwd als de meest betrouwbare voor het zuidelijke deel van de Noordzee. Ze vormen een van de belangrijkste informatiebronnen die dagelijks door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en door het Oceanografisch Meteorologisch Station in Oostende worden geraadpleegd voor hun zee- en kustweerberichten.

Op basis van de voorspellingen van onze stormvloedmodellen kondigde de provinciegouverneur van West-Vlaanderen het nood- en interventieplan af toen de beruchte Sinterklaas-storm in 2013 voor overstromingsgevaar zorgde.

Een dienst voor onderzoekers en de privésector

Het mariene milieu is buitengewoon dynamisch, en het blijkt vaak erg moeilijk om een hele reeks metingen uit te voeren die nodig zijn voor de uitwerking van een onderzoeksproject of het voeren van uiteenlopende haalbaarheidsstudies. Daarom nemen universiteiten of ingenieurs in studiebureaus geregeld contact met ons op om een aantal tijdsreeksen van parameters uit onze modellen aan te vragen.

  

Tricolor
Een dienst voor de kustwacht, de maritieme veiligheid en de milieubescherming

Twee van de drukst bevaren routes ter wereld doorkruisen het Belgische deel van de Noordzee. Dat deel van de Noordzee is dus bijzonder gevoelig voor risico’s. Zo kunnen schepen met elkaar in aanvaring komen of zinken, kunnen mensen of ladingen overboord gaan, kunnen containers in zee belanden of kunnen koolwaterstoffen (olie) en schadelijke of mogelijk gevaarlijke stoffen per ongeluk of opzettelijk in zee worden geloosd. Al deze risico's worden heel serieus genomen door de Belgische Kustwachtstructuur.

Ter ondersteuning van de Belgische Kustwacht werkte ons centrum voor mariene voorspellingen een model uit dat het traject kan voorspellen van voorwerpen of vervuilende stoffen die op het zeeoppervlak drijven. Dankzij de internetinterface kunnen de operatoren van de BMM of de Belgische Kustwacht het model op eender welk moment activeren en beschikken ze zo in slechts enkele minuten tijd over de informatie die ze nodig hebben voor de evaluatie van een incident op zee. In geval van een lozing van koolwaterstoffen kan de informatie uit het model bijvoorbeeld helpen om in te schatten of de stof zal aanspoelen, maar ook om te voorspellen hoe de vervuiling zich zal verplaatsen op zee of om een vlek precies te lokaliseren tijdens bestrijdingsacties.

Storm
Internationale erkenning

De kwaliteit van onze dienst wordt wereldwijd gelauwerd. Als stichtend lid van EuroGOOS wisselen we dagelijks onze voorspellingen uit met 24 leden van het NOOS-netwerk uit 9 landen langs de Noordzee. We werken ook driftmodellen uit voor de EMSA, het Europees agentschap voor maritieme veiligheid. Dankzij die erkenning kunnen we als partner of coördinator optreden bij onderzoeksprojecten inzake operationele oceanografie die mee door de Europese Commissie worden gefinancierd.

Go to top