Evolutie@KBIN

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Bijna 3,8 miljard jaar geleden ontstond het leven op aarde met eenvoudige bacteriën in het water, die evolueerden tot organismen die steeds talrijker, complexer en diverser werden. Vandaag zijn er miljoenen soorten en miljarden individuen op onze planeet. Tijdens hun evolutie ondergingen soorten talrijke wijzigingen onder invloed van natuurlijke selectie. Vele soorten zijn mettertijd uitgestorven, andere blijven diversifiëren ...

Evolutie is alomtegenwoordig in onze museumzalen en in onze educatieve animaties. Het is ook een belangrijk onderzoeksthema. Onze geologen, paleontologen en archeobiologen bestuderen de evolutie van het leven doorheen de geologische tijden. De antropobiologen en archeologen van ons Instituut concentreren zich op de evolutie van de mens (anatomie, aanpassingen aan het milieu, cultuur, …). En sommige van onze biologen bestuderen de evolutie van huidige soorten, bijvoorbeeld de evolutie van (a)seksuele voortplanting.

Go to top