Rivieren en meren@KBIN

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Onderzoekers van ons Instituut bestuderen de fauna van zoetwater: rivieren, meren, vijvers, poelen, bronnen en ondergrondse waterlopen. Ze doen dit niet alleen in België, maar ook in de rest van Europa, in Zuid-Amerika, in Afrika, in Australië … De meesten concentreren zich op moderne soorten zoals ostracoden (ongeveer 1 mm lange mosselkreeftjes, die informatie opleveren over de kwaliteit van hun omgeving), macro-invertebraten (kevers, wantsen, larven van andere insecten, naaktslakken, wormen …), amfibieën (kikkers, salamanders …) en vissen. Ze doen dat soms door middel van genetische studies (DNA barcoding). Anderen baseren hun werk op fossiele collecties.

In de museumzalen worden veel fossiele en recente zoetwaterdieren tentoongesteld: insecten, weekdieren, vissen, amfibieën, krokodillen … Je kunt ze op eigen houtje ontdekken of meedoen aan een activiteit van de Educatieve Dienst.

Go to top