KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

We bieden wetenschappelijke expertise door het bestuderen, het duurzaam beheer en het conserveren van het natuurlijk patrimonium. Ons onderzoek laat ons toe de nationale en internationale beleidsmakers nuttige informatie te verstrekken, zodat ze adequate en duurzame maatregelen kunnen nemen om de biodiversiteit te beschermen, om de toestand van de mariene zones te bewaken of om de mogelijkheden van ondergrondse CO2-opslag te exploreren.

We ontwikkelen technieken, modellen en methodes om de soorten en biotopen te monitoren, op het land en op zee. We leiden ook wetenschappers op, zowel hier als in de ontwikkelingslanden, in essentie om die landen te helpen de Conventie over de Biodiversiteit uit te voeren. Ons instituut is in België het Nationale Knooppunt voor die conventie (NK-CBD). We vertegenwoordigen ook België in de onderhandelingen en in de implementatie van verschillende andere internationale conventies en verdragen over natuur en milieu.

We stellen onze enorme collecties dieren, fossielen en mineralen en ook onze ruime onderzoekinfrastructuur - denk maar aan ons onderzoeksschip Belgica - ter beschikking aan andere Belgische en Europese wetenschappers

Ontdek binnenkort op de webpagina's van drie operationele directies en van de collecties, de verschillende wetenschappelijke diensten die we leveren.

 

Go to top