KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Nationaal knooppunt

Oranje zeepok

Met betrekking tot het Verdrag inzake biologische diversiteit, is OD Natuur zowel op internationaal als op Belgisch niveau betrokken. Op internationaal niveau helpen wij bij het uitwerken van de Belgische en Europese standpunten inzake biodiversiteit-gerelateerde zaken. Tijdens de 12e Conferentie van de Partijen van dit Verdrag in 2014 bijvoorbeeld, droegen wij bij tot de onderhandelingen over verschillende onderwerpen, zoals:

  • Biodiversiteit en menselijke gezondheid zijn nauw verbonden, zowel positief (bv. door de ontdekking van mogelijke geneesmiddelen in planten of door de bijdrage van biodiversiteit aan het behoud van een gezond leefmilieu) als negatief (bv. veel parasieten en ziekten zoals malaria). Momenteel loopt er een proces om de balans op te maken van de diverse relaties tussen menselijke gezondheid en biodiversiteit, en om actieplannen voor te bereiden om deze relaties zodanig te sturen dat ze zowel het behoud van de biodiversiteit als de menselijke gezondheid verbeteren;
  • Invasieve exoten zijn uitheemse soorten die zodanig succesvol zijn in gebieden waar zij door de mens zijn geïntroduceerd, dat ze andere, lokale soorten bedreigen of economische schade veroorzaken. Tijdens de laatste Conferentie van de Partijen werden vrijwillige richtlijnen goedgekeurd om als huisdieren en terrariumsoorten ingevoerde exoten onder controle te houden, om te voorkomen dat zij binnendringen in gebieden waar ze van nature niet voorkomen en uiteindelijk invasief worden;
  • Nieuwe technieken in de moleculaire biologie maken momenteel de productie mogelijk van totaal nieuwe organismen en stoffen. Sommige van deze zogenaamde ‘synthetische biologie’-technieken plaatsen vreemde genen in bacteriën om complexe en zeer zeldzame of kunstmatige eiwitten te produceren, of creëren biologische systemen met alternatieve vormen van DNA-RNA of met onnatuurlijke aminozuren, enzovoort.  In een eerste stap om dergelijke organismen aan te pakken, besliste het Verdrag alle lidstaten te vragen passende risicobeoordelings- en -beheersprocedures toe te passen om te vermijden dat organismen die voortvloeien uit geavanceerde moleculairbiologische technieken in het milieu terechtkomen.
Cover van de educatieve brochure "Bijen in de kijker"

Op Europees en nationaal niveau zijn wij betrokken bij de uitvoering van Europese regelgeving met betrekking tot biodiversiteit, zoals de nieuwe EU-verordening als reactie op het Nagoya Protocol. Dit protocol is onder andere gericht op de bescherming van de biodiversiteit en inheemse traditionele kennis tegen biopiraterij, terwijl de EU-verordening de naleving van dit Nagoya Protocol door Europese wetenschappers en bedrijven oplegt. We bevorderen het opstellen van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie en organiseren de rapportage over de uitvoering van de strategie aan het Verdrag. Het grootste deel van dit werk bestaat uit het samenbrengen van vertegenwoordigers van de Belgische federale staat en het Brussels, Vlaams en Waals Gewest om tot gemeenschappelijke, overeengekomen standpunten te komen; dit gebeurt door een stuurgroep die gemachtigd is door het interministerieel comité voor het leefmilieu.

Bewustmaking is nog een van onze belangrijke taken.  Wij werken samen met de Federale Overheidsdienst Leefmilieu door een actieve communicatiestrategie te stimuleren over bepaalde onderwerpen, zoals de "Bijen" en het initiatief “Ik geef leven aan mijn planeet”.

Go to top