KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Belgisch Biodiversiteitsplatform

Margrieten in veld

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform is een initiatief van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BelSPO) dat samenwerkt met Belgische federale instanties zoals ons Instituut. Het levert diensten aan Belgische wetenschappers die zich bezighouden met biodiversiteitsonderzoek.

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform ondersteunt biodiversiteitsonderzoek door diensten aan te bieden met betrekking tot:

  • Gegevenspublicatie en gebruik van gegevens: wij leveren diensten aan Belgische onderzoekers met betrekking tot publicatie, normalisatie, beheer, controle en gebruik van biodiversiteitsgegevens. Dit omvat het digitaliseren van collecties van specimens of waarnemingen door middel van een jaarlijkse oproep tot digitalisering. Wij hosten en ontwikkelen ook webportals in verband met biodiversiteit zoals het Belgisch dataportaal en het IFBL dataportaal over de florachecklists van België. In dit verband zijn wij ook het aanspreekpunt voor de Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
  • Wetenschappelijke netwerken: het Belgisch Biodiversiteitsplatform fungeert als interface tussen de Belgische onderzoekers en internationale organisaties inzake wetenschapsbeleid. Onze actieve aanwezigheid op internationale fora verbetert de zichtbaarheid en betrokkenheid van Belgische wetenschappers in mondiale initiatieven. Wij zijn betrokken bij tal van organisaties en projecten op nationaal, Europees en internationaal niveau ( SBSTTACBD, IUCNFUTURE EARTH) en zijn een nationaal aanspreekpunt voor IPBES. Bijgevolg fungeert het Belgisch Biodiversiteitsplatform als een katalysator voor de integratie van het onderzoek in het wetenschapsbeleid inzake biodiversiteit. Het platform is ook het secretariaat van het Europees platform voor onderzoeksstrategieën aangaande biodiversiteit (EPBRS) en het maakt deel uit van het BiodivERsA coordinatieteam.
  • Biodiversiteitsonderzoek: wij stimuleren het onderzoek door de communicatie en het debat tussen wetenschappers, beleidsmakers en andere belanghebbenden te bevorderen door zuurstof te geven aan 'Communities of Practice' in verband met biodiversiteitsonderzoek. Er zijn momenteel drie thematische gebieden vastgesteld: Ecosysteemdiensten, Invasieve soorten, en Volksgezondheid. Wij geven ook advies bij het bepalen van de prioriteiten in het biodiversiteitsonderzoek. Onze organisatie biedt Belgische en internationale experts ook diensten aan op het vlak van netwerking, training en capaciteitsopbouw, door middel van conferenties, cursussen, workshops en e-consultaties. Al deze activiteiten bieden deelnemers de kans kennis over biodiversiteit te genereren, te beoordelen en te gebruiken.
Go to top