KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

CEBioS

Benin markt

Capaciteiten voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling’ of CEBioS’ is een programma dat gefinancierd wordt door het Directoraat-Generaal voor ontwikkelingssamenwerking (DGOS) en onderdak vindt in het KBIN. CEBioS zorgt voor capaciteitsontwikkeling voor de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op gebied van behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, gekoppeld aan armoedebestrijding.

Wij werken binnen het kader van de internationale verplichtingen van België onder het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en de Europese biodiversiteitsstrategie tot 2020. Onze activiteiten omvatten institutionele samenwerking met partnerorganisaties, oproepen voor voorstellen voor korte beurzen, workshops, trainingen, beleidsondersteuning, speciale projecten, sensibilisering en publicaties.

Onze partnerinstellingen bevinden zich in Afrika (Benin, DR Congo, Burundi), Zuid-Amerika (Peru) en Azië (Vietnam). Wij steunen hen financieel zodat ze hun werk inzake behoud, beheer en onderzoek van biodiversiteit (natuur) beter kunnen uitvoeren (bv. nationale parken, mariene modellering).

Capacity building

Wat houdt capaciteitsontwikkeling concreet in? Wij bieden jonge wetenschappers de mogelijkheid nieuwe vaardigheden en technieken op te doen en hun onderzoeksmateriaal (bv. verzameling insecten, vissen …) te vergelijken bij het KBIN, aan universiteiten of andere onderzoeksinstellingen in België, dankzij korte beurzen via het GTI (Wereldwijd Taxonomie Initiatief). Wij financieren ook trainingen ter plaatse in onze partnerlanden om parkopzichters, studenten en jonge onderzoekers te trainen inzake ecologie, taxonomie, ecosysteemdiensten, en om de volgende generatie wetenschappers in het Zuiden klaar te maken voor het behoud en het duurzame gebruik en beheer van de biodiversiteit.

Wij trainen en ondersteunen nationale knooppunten in partnerlanden bij het ontwikkelen, upgraden en onderhouden van hun eigen websites en strategieën om informatie te delen (‘Clearing House Mechanism’).

Onze partners in het Zuiden krijgen ook de mogelijkheid om projecten op te zetten voor de bewustmaking van het grote publiek, scholen en beleidsmakers. Verder dragen wij bij aan de sensibilisering in België rond het verband tussen het verlies aan biodiversiteit en armoede in het Zuiden.

Wij proberen de ideeën, concepten en principes van het behoud van biodiversiteit en duurzaam beheer gekoppeld aan armoedebestrijding zo veel mogelijk te integreren in beleidsbeslissingen op alle bestuurlijke niveaus in België, Europa, de Verenigde Naties en de nationale regeringen (het zogenaamde 'mainstreamen').

Wij steunen onze partners in het Zuiden om indicatoren en rapportagesystemen te ontwikkelen op het niveau van universiteiten, ministeries en hun uitvoerende instanties.

We verklaren de werking en de gevolgen van het ‘Nagoya protocol’ in België en in het Zuiden, dat gaat over de eerlijke toegang tot en batenverdeling van genetische hulpbronnen: hoe kan het Zuiden profiteren van zijn grote variëteit aan planten, dieren en ecosystemen en traditionele kennis, zonder te worden uitgebuit door de rijke westerse wereld?

Go to top