KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Mariene ecologie en beheer

Bruinvis

De zee is een zeer ‘internationale’ omgeving die relatief vrij toegankelijk is, zonder duidelijke grenzen en met bewegende watermassa's en populaties van levende wezens. Daarom zou het niet handig zijn als ieder land dat aan de zee grenst zijn eigen beleid zou ontwikkelen voor het beheer van het mariene milieu. Dit beleid wordt voornamelijk internationaal gecoördineerd, op verschillende regionale schalen, variërend van de Noordzee tot de wereldzeeën en oceanen. Als gevolg van de internationale beleidsbepalingen, is het nationale beheer van de mariene ruimte onder Belgische rechtsbevoegdheid stevig verankerd in internationale fora zoals de Europese Commissie, die verschillende Richtlijnen heeft uitgewerkt voor de bescherming van mariene soorten en habitats, de OSPAR-Conventie voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee, het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee (ASCOBANS) en de Internationale Walviscommissie (IWC).

Het Marine Ecology and Management team (MARECO - Mariene ecologie en beheer) van OD Natuur geeft wetenschappelijk advies aan de federale regering over aangelegenheden die betrekking hebben op mariene ecologie. Leden van MARECO nemen deel aan de wetenschappelijke debatten binnen de internationale fora, en vertalen de resultaten van deze besprekingen in advies aan de bevoegde overheid. Daarnaast leveren zij gegevens over soorten en habitats, die op nationaal niveau zijn verzameld, aan internationale databases, voor een gezamenlijke beoordeling van de toestand van het milieu. Dit gebeurt o.a. in het kader van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES), een organisatie die wetenschappelijke kennis en advies ontwikkelt ter bevordering van het duurzaam gebruik van de oceanen.

Zwaardschede
Concreet

In de praktijk zijn de leden van MARECO actief in diverse domeinen die verband houden met de ondersteuning van het biodiversiteitsbeleid in zeeën en oceanen. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van advies voor het toekennen van milieuvergunningen voor industriële offshoreactiviteiten en in geval van incidenten op zee, zoals olievervuiling en botsingen van schepen. De belangrijkste doelen zijn gevaren op te sporen en advies te geven inzake verzachtende en compenserende maatregelen:

  • Onder andere soorten en habitats die bedreigd zijn of sterk afnemen; soorten die speciale aandacht krijgen van MARECO zijn zeezoogdieren, de Europese oester, kwallen en soorten die beperkt zijn tot de kunstmatige harde substraten in Belgische wateren;
  • Niet-inheemse soorten, en de manieren waarop deze in Europese wateren terechtkomen (bijvoorbeeld organismen die op scheepsrompen aangroeien);
  • Afval op het strand, vooral om tendensen te beoordelen en maatregelen te helpen ontwikkelen;
  • Onderwatergeluiden, o.a. in verband met de bouw van windmolenparken op zee.
Go to top