KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Micro-CT-Scan Naterra

 

Het KBIN is actief in het mariene, het zoetwater- en het terrestrische domein. Bovendien beschikt het als befaamd natuurwetenschappelijk museum over heel wat expertise met beeldvormingstechnieken. Het KBIN doet het portfoliobeheer van de RV Belgica en de bijhorende mariene instrumentatie (contact: Lieven Naudts), verricht geluidsmetingen onder water (contact: Steven Degraer) en heeft een geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van milieuvariabelen, vervuilende stoffen en explosieven in een mariene omgeving (contact: Koen Parmentier). Met zijn vliegtuig kan het KBIN in de lucht klantgerichte kwaliteitsmetingen uitvoeren (contact: Ronny Schallier).

Genoomanalyses kunnen over de verschillende domeinen van de biologie heen gebeuren (contact: Isa Schön)

De geologische dienstverlening omvat een analytische identificatie en karakterisering van mineralen (contact: Sophie Decrée) en gesteenten (contact: Eric Goemaere) en de geologische monitoring en fotogrammetrie van aardoppervlak en ondergrond (contact: Christian Burlet).

Als internationaal gewaardeerd natuurwetenschappelijk museum kan het KBIN verschillende hoogstaande beeldvormings- en 2D- en 3D-digitaliseringstechnieken toepassen (contact: Patrick Semal).

 

Go to top