KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geological Collection Naterra

 

Het KBIN stelt zijn expertise ter beschikking voor de bepaling van talrijke geologische objecten (mineralen, gesteenten en meteorieten (contact: Thierry Leduc), voor de beschrijving van boorgaten (contact: Xavier Devleeschouwer) en voor de geologische beschrijving van tijdelijke ontsluitingen (contact: Vanessa Heyvaert).

Tot de dienstverlening op marien gebied behoren het uitsorteren van monsters, de identificatie van organismen en het ontwerpen en uitvoeren van opvolgprogramma’s, waaronder geluidsmetingen en -analyses onder water (contact: Steven Degraer). Bovendien kan het KBIN advies verlenen rond applicaties voor numerieke modellen (contact: Geneviève Lacroix), op maat gemaakte modellen voor voorspellingen op zee leveren (contact: Sébastien Legrand) en ondersteuning bieden bij bewakingsoperaties vanuit de lucht (contact: Ronny Schallier).

In de terrestrische omgeving kan het KIBN meewerken aan het waarnemen en determineren van vleermuizen (contact: Yves Laurent) en aan het plannen en uitvoeren van onderzoeken naar de biodiversiteit in tropische omgevingen (contact: Maurice Leponce).

 

Go to top