Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030 – Openbare raadpleging

24/06/2024
Heverleebos (Beeld: Agentschap voor Natuur en Bos/Maxime Bervoets)

Van 24 juni tot en met 24 september 2024 krijg je tijdens een openbare raadpleging de kans om je mening te geven over de ‘Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’, waarop hiermee rekening kan worden gehouden bij het uitwerken van de definitieve strategie.

België heeft zich in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit verbonden om zijn nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030 te herzien. Deze update is bedoeld om de Belgische doelstellingen op één lijn te brengen met het mondiaal biodiversiteitskader van Kunming-Montreal en de Europese Biodiversiteitsstrategie tot 2030.

De strategie omvat 15 strategische doelstellingen en 80 operationele doelstellingen, die een brede waaier van maatregelen omvatten rond de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, het herstel van aangetaste ecosystemen en de integratie van biodiversiteit in de hele samenleving.

Jouw mening telt!

De huidige nationale biodiversiteitsstrategie (2013-2020) en het ontwerp van de ‘Actualisering van de nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’ kan je hier downloaden:

Huidige nationale biodiversiteitsstrategie 2013-2020

Ontwerp ‘Actualisering van de nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’

Je kan bijdragen aan de strategie door je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen aan het Instituut voor Natuurwetenschappen, volgens de richtlijnen die worden weergegeven op deze pagina. Zodra de finale strategie is goedgekeurd zal deze ook hier worden gepubliceerd, met toelichting over hoe de resultaten van de raadpleging werden geïntegreerd in de strategie. 

De publieke consultatie wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Instituut voor Natuurwetenschappen.