Marine Management (MARIMA)

De Noordzee is een gevoelig ecosysteem dat onder zware druk staat van intense menselijke activiteiten zoals zand- en grindwinning, windmolenparken, aquacultuur, scheepvaart, olie- en gaswinning, toerisme en industrie. De hele Noordzee wordt omringd door dichtbevolkte, sterk geïndustrialiseerde landen. Ook het deel voor onze Belgische kust vormt hierop geen uitzondering, integendeel. Het Belgische deel van de Noordzee ondervindt duidelijk een invloed van al deze menselijke activiteiten. Maar wetende dat het niet mogelijk is om de menselijke activiteiten te verwaarlozen bij het beheer van onze Noordzee, moeten we een goede balans vinden tussen deze activiteiten en de bescherming van het mariene milieu.

Bezoek onze website