De Stichting Onderneming / Instituut

 

De Stichting Onderneming / Instituut streeft ernaar om bij jongeren een positief beeld te creëren van wetenschap en hen aan te moedigen om wetenschappelijke of technologische studies en beroepen te overwegen. De stichting is gericht op duurzame ontwikkeling, op basis van wetenschap.

De Stichting brengt spelers uit het wetenschapsonderwijs, de wetenschappelijke wereld en de industrie samen om de burgers, en in het bijzonder jongeren, meer bewust te maken van technologie, wetenschap en onderzoek.

Daartoe steunt de Stichting de activiteiten van het Instituut voor Natuurwetenschappen, een van de federale vectoren voor de verspreiding van de wetenschap. Het eerste project in dat kader is XperiLAB.be, een mobiel wetenschappelijk labo in een vrachtwagen die het hele schooljaar door heel België reist, gericht op jongeren van 10 tot 14 jaar .
In de toekomst wil de Stichting ook andere wetenschappelijke projecten en initiatieven ondersteunen, met nieuwe partners uit het bedrijfsleven. Om die ambitie te kunnen waarmaken, is de Stichting Onderneming / Instituut een stichting van openbaar nut.

Meer informatie over de Stichting Onderneming / Instituut? Interesse om partner te worden? Neem contact op met Gérard Cobut
Telefoon +32 (0)2 763 16 85