Netwerk & Partnerschappen

Internationale samenwerking

Onder de grote natuurhistorische musea van Europa is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een grote speler, die op elk niveau zijn krachten met heel wat buitenlandse partners bundelt.

Het KBIN coördineert en werkt mee aan talrijke Europese onderzoeksprojecten. Via grote consortia helpt het KBIN onder andere platforms oprichten waarlangs gegevens en diensten op gebied van geologie, zeeonderzoek of taxonomie, uitgewisseld en toegankelijk gemaakt worden. Het heeft ook als opdracht om via zijn Museum en zijn publieksgerichte diensten talrijke projecten rond wetenschap en maatschappij op te zetten, dit in samenwerking met buitenlandse partners, musea, wetenschapscentra en netwerken. De details over onze internationale samenwerking vind u in de tabladen verdragen en conventies en internationale netwerken.

Belgische Partners

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is geen eiland. We zijn dankbaar voor de vele vruchtbare samenwerkingen in België met overheidsdienstenonderzoeksinstellingenmusea, en vzw's en ngo's die zich inzetten voor educatie en wetenschap. De partnerschappen dragen onder meer bij tot onderzoeksprojecten, tot belangrijke restauratiewerken aan de museumgebouwen, tot het beheer van het onderzoeksschip Belgica en tot reizende tentoonstellingen. Hier vindt u een overzicht van de Belgische partners.