Onderwijs

PROBIO

PROBIO vzw is de vereniging van biologieleerkrachten van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschappen in België. De vereniging wil het beroep opwaarderen, biologieleerkrachten verenigen, in het bijzonder de biologieleerkrachten van verschillende onderwijsniveaus en onderwijskoepels en hun publiek buiten de scholen vergroten. PROBIO organiseert ook de biologie-olympiade (www.olympiades.be), een jaarlijkse competitie voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs.  

Bezoek onze site

 

VOB

De VOB is de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie. Deze vzw van en voor leerkrachten zet zich in voor het bevorderen van het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie. De vereniging is onder meer verantwoordelijk voor de selectieproeven voor de Vlaamse biologie-olympiade. Het jaarlijkse Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen wordt onder auspiciën van VOB en VeLeWe georganiseerd. De maatschappelijke zetel van de VOB is gevestigd in ons Instituut.

Bezoek onze site

 

Association pour la Diffusion de l'information archéologique (ADIA)

De ADIA is een vzw, gesticht in 1985, die haar zetel heeft in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en heeft als doel het verbeteren van de kennis over archeologie naar het publiek. De ADIA creëerde reeds verschillende educatieve ateliers voor schoolkinderen en bracht enkele brochures uit gericht aan (biologie)leraren.

Het KBIN en de ADIA werkten onder meer samen aan een brochure over het Ishango-beeldje .