Toegankelijkheidsverklaring

Het Instituut voor Natuurwetenschappen streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2018 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Natural sciences-website.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website bevatten niet-toegankelijke inhoud:

 • Sommige pagina’s bevatten geen linktekst die het doel van de link voor ankerelementen beschrijft.
 • Sommige pagina's bevatten benadrukte of speciale tekst zonder semantische markering.
 • Sommige pagina’s bevatten geen h1-h6 om sectiekoppen te identificeren.
 • Sommige pagina's bevatten elementen met onvoldoende contrast, specifiek minder dan de minimale contrastverhouding van 3:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
 • Sommige pagina's bevatten frame- en iframe-elementen die niet worden geïdentificeerd door het title-attribuut.
 • Sommige pagina's bevatten dubbele ID-waarden.
 • Op sommige pagina’s ontbreken er standaard HTML-formulierbedieningselementen en koppelingselementen die gebruikt worden voor toetsenbordbediening en interoperabiliteit van interactieve gebruikersinterface-elementen met hulptechnologie.

Voorgestelde alternatieven

Er zijn op dit ogenblik geen alternatieven voor de beschreven fouten.  Het aanpakken van de toegankelijkheidsproblemen heeft onze prioriteit. We denken ze tegen september 2024 te kunnen oplossen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

 • de resultaten van de Bosa Accessibility Tool
 • een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
 • manuele testen
 • het auditrapport

De audit gebeurde op 05/01/2024.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 10/01/2024.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 10/01/2024.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via info@naturalsciences.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.