Beleidsondersteuning

Het koppelen van onderzoek aan beleid en actie staat centraal in de missie van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Daartoe worden onderzoeks- en monitoringactiviteiten uitgevoerd en verder ontwikkeld om maatschappelijk relevante beleidsvragen op een groot aantal gebieden te onderbouwen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, natuur- en biodiversiteitsbehoud, beheer van mariene milieus, duurzaam gebruik van geologische hulpbronnen en het vrijwaren van de menselijke gezondheid.

Voor onderzoek en monitoring ter ondersteuning van het beleid wordt het volledige arsenaal van het instituut ingezet. De brede wetenschappelijke expertise, breed ontwikkelde onderzoeksinfrastructuur (waaronder moleculaire en ecochemische laboratoria, een onderzoeksschip en een toezichtvliegtuig) en referentiemateriaal in de vorm van een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld (geologisch en biologisch) zijn daarbij onmisbaar.

Het vergroten van de impact van wetenschappelijke resultaten is ook afhankelijk van het geven van wetenschappelijk onderbouwd, onafhankelijk en geloofwaardig advies op de juiste nationale en internationale niveaus, met behulp van relevante en gerichte communicatie. Door actief te zijn op het raakvlak tussen wetenschap en beleid voegt het instituut een aanzienlijk aantal dienstgerelateerde en wettelijk gemandateerde activiteiten toe aan zijn portefeuille, evenals samenwerking met talrijke belanghebbenden. Om de beleidsondersteuning van het instituut te blijven verbeteren en consolideren, worden de kwaliteit, het effect en de efficiëntie van deze dienst voortdurend geëvalueerd.