Burgerwetenschap

Onderzoek is niet alleen een zaak van wetenschappers: amateurs, vrijwilligers, scholen vervullen soms een sleutelrol. Dit geldt in het bijzonder voor de natuurwetenschappen. Ons Instituut kan bogen op een traditie van burgerwetenschap: het monitoren van wilde vogels, het inventariseren van de biodiversiteit, het observeren van dieren in de klas … Burgerwetenschap of citizen science kent een opmars sinds de komst van digitale camera’s, gps-toestellen en aangepaste apps en websites die het delen van gegevens vergemakkelijken.

Lopende projecten

Burgerwetenschappers in het nieuws

EU-Citizen.Science: a platform dedicated to citizen science!

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is lid van EU-Citizen.Science. De missie van dit project is om HET online platform te creëren voor burgerwetenschap. Op dit platform vind je:

Afgelopen projecten

Onze contactpersonen voor burgerwetenschap