Missie & Visie

Onze missies

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen die onder het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) vallen. Het ontwikkelt belangrijke wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten, voert opdrachten van openbare dienst uit en is voor iedereen toegankelijk via het Museum voor Natuurwetenschappen.

"De wetenschappelijke gemeenschap, overheden en het maatschappelijk middenveld voorzien van relevante wetenschap van hoge kwaliteit, nuttig advies en een aantrekkelijke ontdekking van de natuur, haar lange geschiedenis en haar duurzaam beheer".

Dit zet ons ertoe aan om:

  • Relevante wetenschap van hoge kwaliteit produceren: complexe kwesties vereisen goed onderbouwde, actuele kennis;
  • Onderhouden, verbeteren en toegankelijk maken van onze onderzoeksinfrastructuur, zoals collecties, databases en modellen: betrouwbare voorspellingen vereisen gecertificeerde gegevens op de lange termijn;
  • Onderzoek zoveel mogelijk koppelen aan actie en governance: om de impact van wetenschappelijke resultaten te vergroten is relevante en gerichte communicatie nodig, die op het juiste niveau onafhankelijk advies kan geven;
  • Het vergroten van de kennis en het begrip van mensen, met name via het museum, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken over hun leven en hun toekomst.

Natuurwetenschappelijk onderzoek

In het KBIN is één persoon op drie een wetenschapper. Het wetenschappelijke personeel omvat voornamelijk biologen, paleontologen en geologen, maar ook oceanografen, antropologen, archeologen, geografen, fysici, bio-ingenieurs en wiskundigen. Dit laat toe multidisciplinair onderzoek te verrichten. Het onderzoek situeert zich in de volgende onderzoeksdomeinen:

  • De biodiversiteit en de evolutiemechanismen van het leven
  • De terrestrische, mariene en zoetwaterecosystemen
  • De geschiedenis van het leven, het klimaat, de menselijke nederzettingen
  • De geologie van België en modelvorming van de Noordzee 

 

Ontdek ons wetenschappelijk onderzoek

 

Wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aan overheidsinstellingen

Het KBIN zorgt voor wetenschappelijke expertise voor de internationale verbintenissen van België aangaande milieubescherming. Het ontwikkelt instrumenten en methodes voor de opvolging van natuurlijke, landgebonden of mariene milieus. Het levert nuttig advies voor de uitwerking van nationale en Europese maatregelen voor de bescherming en het behoud van natuurgebieden en van de biodiversiteit.

 

Leer meer over onze wetenschappelijke dienstverlening

 

Beheer en uitbouw van de patrimoniale en wetenschappelijke verzamelingen

Met 37 miljoen bewaarde specimens als Belgisch erfgoed van universele reikwijdte zijn de verzamelingen van het KBIN vóór alles een referentie en een onderzoeksinstrument. Wat zijn collecties betreft, moet het KBIN op Europees niveau enkel het Natural History Museum (Londen) en het Musée national d’histoire naturelle (Parijs ) laten voorgaan. Het heeft dan ook het Europese label ‘Grote Onderzoeksinfrastructuur’ gekregen, en wetenschappers van over heel de wereld krijgen de kans om de wetenschappelijke collecties te bestuderen.

Het KBIN werkt aan een ambitieus programma om zijn collecties te digitaliseren en heeft daarvoor het open-source besturingssysteem DaRWIN ontwikkeld. Dit besturingssysteem maakt het mogelijk om alle gegevens van om het even welke specimens te coderen. 

 

Doorsnuffel onze collecties

Verspreiding van kennis inzake natuurwetenschappen

Het museum is het deel van het KBIN dat zichtbaar is voor het grote publiek. Het beslaat 16 000 m² aan permanente zalen, zalen voor tijdelijke tentoonstellingen en educatieve ateliers, en onthaalt elk jaar zo’n 300 000 bezoekers, waarvan ongeveer 30 % schoolgroepen zijn.

Het is wereldwijd gekend voor zijn Galerij van de Dinosauriërs, de grootste van Europa. Het Museum heeft een leidersrol op het vlak van promotie en verspreiding van de wetenschappelijke cultuur, zowel binnen als buiten zijn muren, in het bijzonder door middel van tentoonstellingen en reizende animaties. Het blijft zich met een ambitieuze en vooruitstrevende renovatie inzetten voor een gezelliger museum dat altijd beter aan de verwachtingen van de maatschappij voldoet en resoluut gericht is op het promoten van een respectvolle benadering van de natuur.

 

Bezoek ons Museum

Onze visie

Al onze teams delen een gemeenschappelijke visie, die erop gericht is de natuur in ieders leven te brengen.

Ons doel is om informatie te verschaffen door middel van ons onderzoek, onze collecties en ons museum, en om iedereen aan te moedigen om te handelen als een geïnformeerde en gemotiveerde beschermer van onze planeet.