Diensten & Expertise

Het Instituut ontwikkelt een breed scala aan wetenschappelijke activiteiten waarmee we andere onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven van dienst kunnen zijn. We zijn actief in biologie (ecologie, taxonomie, fylogenie en genomica van milieus in zee, in zoetwater en op het land), chemie, fysica en geologie. Die activiteiten leiden tot vooruitstrevende ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksfaciliteiten, technologie en expertise. Met dat hoogwaardige portfolio ondersteunt het KBIN fundamenteel en toegepast onderzoek in wetenschappelijke instellingen en in de industrie.