Technologieplatforms

Het KBIN is actief in het mariene, het zoetwater- en het terrestrische domein. Bovendien beschikt het als befaamd natuurwetenschappelijk museum over heel wat expertise met beeldvormingstechnieken.

 Het KBIN doet het portfoliobeheer van de RV Belgica en de bijhorende mariene instrumentatie, verricht geluidsmetingen onder water en heeft een geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van milieuvariabelen, vervuilende stoffen en explosieven in een mariene omgeving. Met zijn vliegtuig kan het KBIN in de lucht klantgerichte kwaliteitsmetingen uitvoeren.

Genoomanalyses kunnen over de verschillende domeinen van de biologie heen gebeuren. 

De geologische dienstverlening omvat een analytische identificatie en karakterisering van mineralen en gesteenten  en de geologische monitoring en fotogrammetrie van aardoppervlak en ondergrond. 

Als internationaal gewaardeerd natuurwetenschappelijk museum kan het KBIN verschillende hoogstaande beeldvormings- en 2D- en 3D-digitaliseringstechnieken toepassen. 

Technische expertise

RV Belgica en de bijhorende mariene instrumentatie

contact: Lieven Naudts

Geluidsmetingen onder water

contact: Steven Degraer en Alain Norro

Geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van milieuvariabelen 

contact: Koen Parmentier

Kwaliteitsmetingen van de lucht (met vliegtuig)

contact: Ronny Schallier

Genoomanalyses

contact: Isabelle Schön

Digitalisering en 2D-, 3D- en panoramische modellering van rotspartijen

contact: Christian Burlet en Pierre-Yves Declercq

Technische beeldvormingsexpertise

Analytische identificatie en karakterisering van mineralen

contact: Sophie Decrée

Analytische identificatie en karakterisering gesteenten

contact : Eric Goemaere

Geologische monitoring en fotogrammetrie van aardoppervlak en ondergrond

contact : Christian Burlet

Beeldvormings- en 2D- en 3D-digitaliseringstechnieken 

contact: Patrick Semal