Beleid social media wall

We vinden het altijd geweldig als we de ervaring van onze bezoekers op sociale media zien. Daarom vragen we soms om deze foto's/filmpjes op onze kanalen te delen. De foto's worden voornamelijk gepubliceerd op de social media wall op onze website, op de homepage en op pagina's van bepaalde museumzalen, zodat we andere bezoekers een beeld kunnen geven van de beleving in het museum. De foto's kunnen in sommige gevallen ook worden gepubliceerd op een van onze andere kanalen, bijvoorbeeld Instagram, Facebook, de nieuwsbrief of een brochure.

Door te reageren op ons verzoek met de hashtag #yesnaturalsciences, gaat u akkoord met het volgende:

U verleent het Instituut voor Natuurwetenschappen, zonder enige verplichting jegens u, een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle foto's waarop u hebt gereageerd met #yesnaturalsciences, hierna aangeduid als "foto", te gebruiken in hun marketing en/of reclame, inclusief op social media walls op de website, in nieuwsbrieven, op sociale media, in mailings en andere communicatie- of marketingdoeleinden, inclusief het recht om uw foto's te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen en te bewerken.

U verklaart hierbij dat (i) u alle rechten op uw foto's bezit, (ii) u toestemming heeft gekregen van elke persoon die in uw foto's verschijnt om de hierin verleende rechten over te dragen, en (iii) het gebruik van uw foto's door het Instituut voor Natuurwetenschappen geen inbreuk zal maken op rechten van derden of enige wet zal schenden.

Hierbij ontheft u het Instituut voor Natuurwetenschappen van alle verplichtingen om u te betalen voor het gebruik van uw foto's en voor de intellectuele eigendomsrechten van degenen die verband houden met de hierboven beschreven gebruiken, en gaat u ermee akkoord het Instituut voor Natuurwetenschappen en alle personen die namens het Instituut voor Natuurwetenschappen handelen te vrijwaren en vrij te stellen van alle claims (inclusief claims van derden), aansprakelijkheden, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de foto's zoals hierboven beschreven.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden, waarbij bevoegde rechtbanken in Brussel exclusieve jurisdictie hebben over geschillen die hieruit voortvloeien.

U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy- en gegevensbeschermingskwesties via info@naturalsciences.be

Als u uw toestemming om uw foto's te delen met het Instituut voor Natuurwetenschappen wilt intrekken, moet u contact met ons opnemen via info@naturalsciences.be.