Kennisgebaseerde diensten

Het KBIN stelt zijn expertise ter beschikking voor de bepaling van talrijke geologische objecten (mineralen, gesteenten en meteorieten, voor de beschrijving van boorgaten en voor de geologische beschrijving van tijdelijke ontsluitingen.

Tot de dienstverlening op marien gebied behoren het uitsorteren van monsters, de identificatie van organismen en het ontwerpen en uitvoeren van opvolgprogramma’s, waaronder geluidsmetingen en -analyses onder water. Bovendien kan het KBIN advies verlenen rond applicaties voor numerieke modellen, op maat gemaakte modellen voor voorspellingen op zee leveren en ondersteuning bieden bij bewakingsoperaties vanuit de lucht.

In de terrestrische omgeving kan het KIBN meewerken aan het waarnemen en determineren van vleermuizen en aan het plannen en uitvoeren van onderzoeken naar de biodiversiteit in tropische omgevingen.

Technische expertise

Studie van bodemvervorming met behulp van radarinterferometrie

contact: Xavier Devleeschouwer en Pierre-Yves Declercq

Geologische studie van een locatie voor geothermisch gebruik

contact: Estelle Petitclerc en Yves Vanbrabant

Geologische interpretatie

contact : Xavier Devleeschouwer

Terrestrische geologiediensten

Geo-techno-economische beoordeling van projecten

contact: Kris Welkenhuysen

Beheer en planning van de ondergrond

contact: Kris Piessens

Beoordelingen voor identificatiedoeleinden

Identificatie van oligochaeten

contact: Patrick Martin

Identificatie van geologische objecten

contact: Thierry Leduc

Geologische beschrijvingen en interpretatie van boringen

contact: Xavier Devleeschouwer

Geologische beschrijving van gesteentelagen

contact: Vanessa HeyvaertXavier Devleeschouwer en Yves Vanbrabant

Diensten ter ondersteuning van marien onderzoek

contact: Thomas Kerkhove

Advies verlenen rond applicaties voor numerieke modellen

contact: Geneviève Lacroix

Modellen voor mariene voorspellingen

contact: Sébastien Legrand

Ondersteuning bieden bij bewakingsoperaties vanuit de lucht

contact: Ronny Schallier

Ondersteuning bij het waarnemen en determineren van vleermuizen

contact: Yves Laurent