Strategie van het instituut

Strategisch plan van het instituut

Het Instituut werd opgericht in 1846, toen de nadruk uitgesproken lag op het verkennen van de natuur en het beter leren begrijpen van onze eindeloze, boeiende en gevaarlijke planeet. 175 jaar later is de grootste uitdaging voor het KBIN hoe we ons erfgoed relevant kunnen maken voor onze toekomst. Zes onderzoeksthema’s laten zien hoe er voor dit werk prioriteiten worden gesteld, hoe relevant dit is voor onze samenleving, en waarom het Instituut de geknipte plek is voor dit soort onderzoek. Twee transversale thema's benadrukken onze wetenschappelijk gefundeerde bijdrage aan de samenleving en adviserende rol in specifiek Belgische kwesties, en bieden ruimte voor interdisciplinaire kennis en actie rond klimaatverandering. Onze onderzoeksstrategie heeft betrekking op 14 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De ongeveer 170 wetenschappers van het KBIN zijn verankerd in Belgische, Europese en internationale netwerken en zorgen ervoor dat we voortdurend kunnen voortbouwen op onze kennis over de 38 miljoen exemplaren in onze collectie - waarvan een klein deel in het museum wordt tentoongesteld.

Het KBIN kan rekenen op belangrijke infrastructuur, waaronder het nieuwe onderzoeksschip Belgica, een onderzoeksvliegtuig, modelleerfaciliteiten zoals ons interne oceanografische model COHERENS, chemische, moleculaire en geologische laboratoria, en uitgebreide mogelijkheden op het gebied van microscopie en remote sensing. Andere infrastructuur omvat onze uitgestrekte digitale en fysieke bibliotheek, grote fysieke en digitale collecties, en significante informatienetwerken. Onze collecties zijn ingebed in de Europese onderzoeksinfrastructuur DiSSCo, een initiatief dat is gericht op de digitalisering van de collecties en waarin het Instituut zeer actief is.
 

2020-2025

2016-2020


Onderzoeksstrategie (in het Engels)

2018-2022

2023-2027


Evaluatie van het Instituut

Wetenschappelijke pool (2014, Engels)