Word een ringer

Vogelringen. (Foto: RTBF)

Waarom vogels ringen?

Het ringen van vogels is een instrument voor het monitoren en observeren van wilde vogelpopulaties. Het maakt het mogelijk om migratie en demografie te bestuderen. Deze techniek werd voor het eerst gebruikt in 1899 door een Deense leraar genaamd Ch. Mortensen. Het oorspronkelijke doel was te achterhalen waar Europese broedvogels de winter doorbrachten. Dit doel is vandaag de dag nog steeds relevant!

Het ringen is niet alleen essentieel vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar ook vanuit een juridisch perspectief, aangezien wetten en voorschriften die de instandhouding van wilde vogels in Europa waarborgen, zijn gebaseerd op objectieve gegevens.

Bovendien biedt het ringen van vogels tegelijkertijd de mogelijkheid om monsters te nemen waarmee bijvoorbeeld de verspreiding van ziekteverwekkers (influenza, West-Nijl, Newcastle), concentraties van verontreinigende stoffen (zware metalen, pesticiden) en genetische relaties (voortplantingsstrategieën, taxonomie, hybriden) kunnen worden bestudeerd.

Ringcentra zijn gehuisvest in wetenschappelijke instellingen. Ze opereren al meer dan 100 jaar in een netwerk en wisselen dagelijks informatie uit over geringde en teruggevonden (gevonden na het ringen) vogels. Sinds 1963 opereren alle Europese Ringcentra onder de coördinatie van EURING. EURING zorgt onder andere voor de consistentie van gegevenscodering, organiseert toegang tot gegevensherstel in Europa en ontwikkelt pan-Europese onderzoeksprogramma's. In België staat het Ringcentrum bekend onder de naam BeBirds.
 

Hoe word je een ringer?

Het ringen van wilde vogels vereist uitgebreide kennis van identificatie en gedrag. Het certificeringsproces duurt minimaal 4 jaar. Lees erover op de BeBirds-website!

Ringers werken altijd in teams; er zijn 51 ringgroepen met in totaal ongeveer 350 ringers. Deze zijn verspreid over heel België, maar met minder dekking in de Westelijke Ardennen, in Henegouwen en de Gaume.

Heb je een geringde vogel gevonden?

Elke vondst is belangrijk! Heb je een geringde vogel gevonden, vul het BeBirds-formulier in. We zullen je heel dankbaar zijn. We sturen je nadien een document met alle beschikbare gegevens over de betreffende vogel.