Wetenschap

Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud

Het Leopold III-Fonds wil de studie en het behoud van de natuur bevorderen. Concreet draagt het Leopold III-Fonds vooral bij tot de financiering van expedities buiten Europa. Deze exploraties beogen de studie van de huidige biodiversiteit, maar ook van volkeren die intens met de natuur verbonden zijn. De maatschappelijke zetel van het Fonds bevindt zich in het KBIN.

Bezoek onze site

 

ARABEL

ARABEL (ARAchnologia BELgica) werd opgericht op 27 oktober 1976 tijdens een vergadering aan het KBIN te Brussel, aanvankelijk alleen een werkgroep zonder duidelijke structuur, waarvan de leden ideeën en gegevens uitwisselden, elkaar hielpen bij moeilijke determinaties en soms excursies organiseerden. Sinds 1986 is ARABEL een vzw met een formeel statuut. De huidige voorzitter is KBIN-wetenschapper en arachnoloog Léon Baert. Momenteel wordt mede vanuit ARABEL de Databank van de Belgische Arachnofauna ontwikkeld.

Bezoek onze site

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie is een vzw, opgericht op 9 april 1855. Zij heeft tot doel de studie van insecten te stimuleren, wat zij door haar activiteiten, haar publicaties en door haar pedagogische activiteiten verwezenlijkt. De Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie publiceert de vaktijdschriften Belgian Journal of Entomology en Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie / Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie. Zetelt in het KBIN.

Bezoek onze site

 

Geologica Belgica

Geologica Belgica is een tweetalige Belgische vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te Brussel, die zich tot doel stelt bij te dragen tot de ontwikkeling van de aardwetenschappen en aanverwante domeinen, en een gunstig klimaat te scheppen voor kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. Het KBIN is in het Bestuur vertegenwoordigd, net als alle belangrijke universiteiten en andere instellingen die zich in België met aardwetenschappen bezighouden.

Bezoek onze site

 

Groupe Belge de Recherche Scientifique Sous-Marin

De GBRS is opgericht in 1955 als wetenschappelijke duikorganisatie. De leden van de GBRS dragen actief bij aan het wetenschappelijk onderzoek onder water door het organiseren van trainingen en expedities. De organisatie is actief in Louvain-la-Neuve en Brussel.

Bezoek onze site

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde is een vzw, die tot doel heeft het zoölogisch onderzoek in België te stimuleren. Zij organiseert jaarlijks het ‘Benelux Congress of Zoology’ en de Master Day in Biology, een gratis evenement die de laatstejaarsstudenten warm moet maken voor biologiestudies. Daarnaast geeft zij, in samenwerking met ons Instituut, het wetenschappelijk tijdschrift Belgian Journal of Zoology uit, waarin een brede waaier van zoölogische disciplines aan bod komt. Zetelt in het KBIN.

Bezoek onze site

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Antropologie en Prehistorie

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Antropologie en Prehistorie brengt al dan niet professionele onderzoekers samen, Belgen zowel als buitenlanders, die zich specialiseren in prehistorische archeologie, fysische antropologie, genetische antropologie en menselijke paleontologie.

 

 

Belgisch-Luxemburgse Unie van Geologen

De BLUG is een professionele organisatie die beroepsgeologen en geologiestudenten uit België en Luxemburg vertegenwoordigt bij de verschillende overheden. De BLUG wil tevens het beroep van geoloog promoten bij het grote publiek. Het KBIN is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van het BLUG.

Bezoek onze site

 

European Federation of Geologists

De Europese Federatie van Geologen is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 1981. Deze professionele organisatie wil bijdragen tot een veiliger en duurzamer gebruik van onze natuurlijke omgeving door het publiek te informeren en een meer verantwoordelijk gebruik van natuurlijke bronnen te promoten. De EFG heeft haar zetel bij de Belgische Geologische Dienst, een van de departementen van het KBIN.

Bezoek onze site

 

BeWiSe - Belgian Women in Science

BeWiSe ijvert voor gelijke participatie van vrouwen in alle wetenschappelijke vakdomeinen en op alle niveaus in België. De leden komen uit verschillende wetenschappelijke instellingen in ons land, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waar BeWiSe is gevestigd. BeWiSe-leden van het KBIN: Frida Decraemer (bioloog), Mietje Germonpré (paleontoloog), Justine Jacquemin (bioloog), Carole Paleco (internationale relaties, en huidig vicevoorzitter), Marianne Schlesser (bioloog) and Isa Schön (bioloog, stichtend lid en eerste voorzitter).

Bezoek onze site

 

Studia Praehistorica Belgica

Studia Praehistorica Belgica is een vereniging die al sinds 1980 het tijdschrift Notae Praehistoricae uitgeeft, en ook monografieën, waaronder Studia Praehistorica Belgica (vandaar de naam van de vereniging). Historisch gezien zijn de activiteiten geënt op de transregionale Contactgroep ‘Préhistoire-Prehistorie’ van het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek (FNRS).

Notae Praehistoricae rapporteert over recente studies in archeologie en prehistorie in België en in de naburige Europese landen. Studia Praehistorica Belgica behandelt specifieke thema’s, vaak naar aanleiding van colloquia. Het redactiewerk van beide uitgaven gebeurt in ons Instituut.

Bezoek onze site