Internationale netwerken

GBIF

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) is een internationale organisatie met als doel om gegevens uit de (burger)wetenschap over het voorkomen van soorten online beschikbaar te maken. Wetenschappelijke instellingen van over de hele wereld (waaronder het KBIN) maken dit soort basisgegevens over biodiversiteit beschikbaar. GBIF maakt dit mogelijk door een aangepaste IT-infrastructuur te bieden en de verzamelde gegevens vervolgens toegankelijk te maken via één onbeperkte, gratis website voor iedereen. Zo levert GBIF een aanzienlijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling overal ter wereld. Het Belgisch Biodiversiteits Platform, met vertegenwoordiging in onder meer het KBIN en andere instellingen, is het Belgische knooppunt voor GBIF.

Contactpersoon: Stijn Cooleman

Bezoek onze website

 

GRSciColl

Het Global Registry of Scientific Collections (GRSciColl) wil de toegang tot informatie over natuurhistorische collecties, hun gastinstellingen en contactgegevens voor curatoren decentraliseren. GRSciColl verbetert daarmee de zichtbaarheid van natuurhistorische collecties, bijvoorbeeld bij het KBIN en het KMMA. Binnen dit GBIF-register worden gepubliceerde gegevens over de zoölogische of botanische specimens geaggregeerd op basis van collectiecodes volgens de CETAF-richtlijnen. Dit classificatiesysteem van biodiversiteitsgegevens ondersteunt niet alleen uitgebreide zoekopdrachten door taxonomen, onze belangrijkste belanghebbenden, maar biedt ook een toegankelijk webportaal voor natuurliefhebbers.

Bezoek onze website

 

CETAF

CETAF staat voor Consortium of European Taxonomic Facilities en groepeert 35 leden die 61 wetenschappelijke instellingen vertegenwoordigen uit 21 Europese landen. Het gezamenlijke doel is het promoten van de studie van, het onderzoek naar, en het inzicht in biologische en paleobiologische systematiek (de methodiek om specimens op basis van kenmerken te rangschikken en in te delen). Voor België zijn het KBIN, de Plantentuin van Meise en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika lid van CETAF. Twee initiatieven van ons Instituut - European Journal of Taxonomy (EJT) en The Distributed European School of Taxonomy (DEST) - vallen vanaf nu onder CETAF. Het CETAF-secretariaat is gevestigd in ons Instituut.

Bezoek onze website

 

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys is een Europese non-profitorganisatie die 33 geologische diensten verenigt in een pan-Europees kenniscentrum van de geowetenschappen. Het doel is deze kennis op structurele wijze ter beschikking te stellen van de Europese instellingen om op die manier tot een besluitvorming te komen over zaken zoals de bevoorradingszekerheid van grondstoffen, beveiliging tegen natuurrampen en gezonde leefomgeving.

EuroGeoSurveys werkt onder meer in volgende domeinen:

 • karakterisering van minerale grondstoffen
 • detectie van bewegingen van de aarde
 • kwaliteit van het leefmilieu
 • energietechnologie voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
 • geowetenschappelijke data harmoniseren en werkklaar maken op Europese schaal.
 • De Belgische Geologische Dienst is lid van EurGeoSurveys

Bezoek onze website

 

ECSA

ECSA is de Europese vereniging voor burgerwetenschap (European Citizen Science Association). Het is een jong netwerk, opgezet in 2014, van musea en universiteiten uit 10 EU-lidstaten. ECSA wil citizen science of burgerwetenschap verbeteren en promoten in Europa. De acties zijn gericht op duurzame ontwikkeling en gezondheid en willen benadeelde gemeenschappen betrekken. De organisatie zetelt in het Museum für Naturkunde in Leibniz (Institute for Evolution and Biodiversity Research (MfN)).

Contactpersoon: Carole Paleco

Bezoek onze website

 

Ecsite

Het KBIN is een van de stichtende leden van Ecsite, het Europees netwerk van wetenschappelijke instellingen en musea. Deze organisatie overkoepelt 400 musea, wetenschappelijke festivals, universiteiten, zoo's, wetenschappelijke instellingen, enzovoort, in vijftig landen. De Ecsite-leden maken gebruik van de faciliteiten van de organisatie voor het delen van kennis, het organiseren van conferenties en het opzetten van trainingsprogramma’s. Het KBIN heeft verschillende tentoonstellingen mee ontwikkeld met andere Ecsite-leden, en heeft deelgenomen aan tal van Europese projecten van de FP6- en FP7-programma's tot het huidige H2020-programma 'Wetenschap met en voor de Maatschappij'.

De jaarlijkse conferentie van Ecsite, met zo'n 1000 deelnemers, is eveneens een gelegenheid voor het personeel van het KBIN om ideeën uit te wisselen over de beste methodes in wetenschapscommunicatie.

Contactpersoon: Carole Paleco

Bezoek onze website

ICOM

ICOM staat voor International Council of Museums (Internationale Museumraad), waar wereldwijd meer dan 32.000 musea lid van zijn. In dit unieke netwerk kunnen museumprofessionals en museale instellingen discussiëren over de uitdagingen waar ze vandaag en morgen mee te maken hebben. Die gesprekken vinden plaats binnen 117 nationale comités en 31 op een thema gerichte internationale comités. Als internationale beroepsorganisatie stelt ICOM de normen en standaarden van uitmuntendheid op. De raad doet dit onder andere via zijn gedragscode die de minimumnormen voor beroepspraktijken en -prestaties voor musea en hun personeel vastlegt, of door middel van richtlijnen (waaronder ‘Kernbegrippen in Museologie’, ‘International Guidelines for Museum Object Information’ en ‘Guidelines for Disaster Preparedness in Museums’). De ICOM strijdt eveneens tegen de illegale handel in cultuurgoederen en leert musea en museumprofessionals hoe ze kunnen verhinderen dat hun collecties door natuurlijke oorzaken of door de mens vernield worden.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is lid van beide Belgische nationale museumverenigingen: ICOM Vlaanderen en ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles.

Bezoek onze website ICOM

Bezoek de website ICOM Vlaanderen

Bezoek de website ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles

EuroGOOS

EuroGOOS (European Global Ocean Observing System) is een internationale vzw, gesticht in in 1994, die nationale publieke instellingen groepeert en onderzoeksinstituten die actief zijn in operationele oceanografie, in het onderzoek naar meren en oceanen, en in het beleid dat hen moet beschermen.

EuroGOOS heeft vijf missies:

 • Prioriteiten bepalen voor de operationele oceanografie in Europa, en ook de banden versterken tussen de leden van EuroGOOS en de kerninitiatieven op het Europees niveau, die bestaan uit Copernicus, EMODnet en de onderzoeksinfrastructuur voor mariene wetenschap.
 • Europese operationele oceanografie promoten aan de hand van publicaties, conferenties, een website, sociale media en engagementen tegenover een groeiende groep organisaties zoals de regionale allianties van GOOS, GEO, European Marine Board of JPI-Ocean.
 • Samenwerking bevorderen. Dankzij nauwe contacten met sleutelorganisaties op mondiaal, Europees en regionaal vlak, bevordert EuroGOOS de samenwerking tussen de actoren in operationele oceanografie, in marien onderzoek en in innovatieve technologie. 
 • Stimuleren om samen kennis te produceren: EuroGOOS promoot waar mogelijk het beschikbaar stellen van observatie- en voorspellingsmethoden en analyses. Op die manier wil ze betaalbare oceanografische diensten aanbieden die beantwoorden aan de wensen en eisen van de gebruikers.
 • De mariene observatiestations coördineren. EuroGOOS speelt een coördinerende rol in het European Ocean Observation System (EOOS) en faciliteert de European Marine Board, EU Copernicus Marine Service, EMODNET, de EU Marine Research Infrastructures, JPI Oceans, l'EEA, l'ESA, EUMETSAT en de groep van klimaatwetenschappers.

Om die vijf doelstellingen te realiseren steunt EuroGOOS sterk op zijn vijf regionale systemen: Arctic ROOSBOOSNOOSIBI-ROOS en MONGOOS

De Operationele Directie Natuurlijk Milieu is stichtend lid van EuroGOOS en NOOS. Het Instituut biedt sinds 2018 onderdak aan het secretariaat van EuroGOOS.

Contactpersoon: Sébastien Legrand 

Bezoek onze website