Heden

De evolutie is niet enkel het verleden: ook nu blijven soorten veranderen … Anders dan vroeger is wel de impact die de mens heeft op het leven op aarde. Kunstmatige selectie, overbevissing, selectieve jacht, vernieling van ecosystemen: het zijn allemaal menselijke factoren die ervoor zorgen dat soorten veranderen of verdwijnen. Toch ontstaan er ook nog nieuwe soorten zonder tussenkomst van de mens.

 

Ontdek in de Galerij van de Evolutie de metromug, de woestijnvis en vele andere nieuwe soorten die, al dan niet onder invloed van de mens, recent zijn ontstaan.