Meteorieten

Coupe d’une météorite ferreuse tombée en 1836 dans la circonscription de Gibeon, en Namibie (longueur : 5,8 cm). Les figures géométriques qu’elle présente – dites « figures de Widmanstätten » (du nom du savant qui les a décrites) – n’apparaissent que sur les tranches de météorites métalliques après polissage et traitement à l’acide nitrique.

Meteorieten zijn meestal klein: het zijn stukken van kometen of van planetoïden. Ze zijn vooral afkomstig uit de planetoïdengordel, die zich tussen Mars en Jupiter bevindt, en geven dus belangrijke informatie over de vorming van ons zonnestelsel.

Elk jaar valt ongeveer honderd ton meteorieten op de aarde! Bijna 90 % hiervan zijn steenmeteorieten, waaronder de chondrieten en de achondrieten, die minder dan een derde metaal bevatten. De metaalmeteorieten nemen slechts 5 % van de inslagen voor hun rekening. Ze bestaan hoofdzakelijk uit ijzer en nikkel. De zeldzaamste (minder dan 1 %) zijn pallasieten of steen-ijzermeteorieten.

Het verschil tussen asteroïden, vliegende sterren en superboliden kan je achterhalen in de ruimte waar je ook de zes in België gevallen meteorieten kunt bekijken.

Dans l'espace qui leur est dédié, apprenez à les différencier des astéroïdes, étoiles filantes, super bolides… et observez les 6 spécimens tombés et retrouvés en Belgique.