Schelde Delta officieel erkend als UNESCO Geopark

29/03/2024

De regio van de Belgisch-Nederlandse Scheldedelta is officieel erkend als UNESCO Global Geopark. De werelderfgoedorganisatie erkent daarmee dat het gebied geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uitzonderlijk is. De Scheldedelta is het tweede UNESCO Geopark in België, nadat eerder Famenne-Ardenne dat keurmerk kreeg.


Het schelde-estuarium is met z’n 5.500 vierkante kilometer meteen een van de grootste geoparken ter wereld. Het Schelde-estuarium komt door de erkenning in het rijtje van geologische parels zoals de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische sites van IJsland, en Colcan in Peru, een van de diepste canyons van de wereld. In een Geopark staat de duurzame ontwikkeling van het gebied centraal. Er zijn anno 2024 213 geoparken door UNESCO erkend in 48 landen.

Natuurlijke en menselijke krachten

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden in de voorbije tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

‘Geologische krachten, door het klimaat gedreven milieuveranderingen en menselijke interacties hebben een landschap gesmeed dat rijk is aan geologische en cultureel-historische sporen’, schrijft UNESCO. Tegelijk maakt het geopark ons bewust van de kwetsbaarheid van de regio voor klimaatverandering.

Beleving

Om de erkenning te kunnen krijgen hadden vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) een stevige aanvraagdossier ingediend. Ze werkten en werken daarvoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, musea, toeristische diensten, en ook kennisinstellingen, waaronder UGent en het Instituut voor Natuurwetenschappen.

Geologen van ons instituut ondersteunen het Geopark op wetenschappelijk vlak. Zo helpen ze lokale partners om de geologische geschiedenis van het Geopark zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat doen ze onder meer met workshops en het uitzetten van wandel- en fietsroutes langs geosites. Samen met Museum Rupelklei in Rumst ontwikkelen ze een Augmented Reality-zandbak, waarin je zelf kan experimenteren met de topografie en cartografie van zelfgemaakte landschappen.


Ontdek de Schelde-delta op scheldedelta.eu