Prachtige reuzen uit het verleden

Enorme vissen, roofzuchtige loopvogels, tientallen centimeters lange trilobieten, libellen met een spanwijdte van 30 cm ...

Zoals je zelf in de Galerij van de Evolutie kan merken, zijn de dinosauriërs niet de enige imposante dieren die de aarde tijdens haar lange geschiedenis heeft gekend …

Dyatrima is één van de enorme loopvogels die verschenen na de uitstervingsgolf tussen het Krijt en het Tertiair. Ze namen toen de ecologische niches in die vrijkwamen nadat de dinosauriërs verdwenen. Grootte: ca. 2 m hoog

Dorudon atrox was een tussensoort tussen de moderne walvissen en hun landbewonende voorouders. Zijn achterpoten zijn al sterk gereduceerd, terwijl deze nog wel goed zichtbaar zijn bij Rhodocetus, een andere primitieve walvissoort die in de Galerij van de Evolutie naast Dorudon wordt tentoongesteld. Grootte: ca. 5 m lang

De Placodermi, zoals Dunkleosteus marsaisi, zijn de eerste kaakvissen. Het waren geduchte roofvissen, want hun kaken zijn krachtig, met scherpe beenplanten in plaats van tanden. De voorkant van hun lichaam was met beenplaten bedekt. Op het eind van het devoon stierven de Placodermi uit, zonder nakomelingen na te laten. Reële grootte van de schedel: ca. 1m10 lang, 60 cm hoog en 60 cm breed