Een planeet in verandering

​​​​​​Dieren en planten onderhouden vaak ingewikkelde relaties met elkaar. Ze zijn allemaal van belang en hebben elk hun plaats. Wanneer er een verdwijnt, kan het evenwicht helemaal zoek zijn.

Er waren altijd al tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, bosbranden, klimaatschommelingen …  Na elke ramp of verstoring komt de natuur dapper overeind en vindt het leven opnieuw zijn weg.

 

Maar als er te veel verandert op te korte tijd, lukt dat niet meer. Sommige soorten overleven amper, andere verdwijnen helemaal.

Al sinds zijn ontstaan probeert de mens de planeet naar zijn hand te zetten. Vandaag verstoort onze levenswijze het grote netwerk van leven op aarde meer dan ooit.

Een bezoek aan het lagere niveau van Levende Planeet helpt je de rijke en complexe biodiversiteit te bevatten, en te begrijpen waarom het van levensbelang is om haar te behouden en beschermen.