Expo in het paleis: editie 2022

19/07/2022

Na twee jaar coronacrisis is de tentoonstelling Wetenschap & Cultuur in het Paleis terug, in een lightversie, om de vele bezoekers tijdens die opendeurdagen vlotter te laten doorstromen.

 

Voor de vijftiende editie van de tentoonstelling in de Grote Galerij koos BELSPO koos het thema “Federaal Wetenschapsbeleid: Onze toekomst veiligstellen”. Ze belichten de plannen van het departement om uit te breiden, zich verder te ontwikkelen en nieuwe horizonten te verkennen als een van de hoofdrolspelers in het wetenschappelijk onderzoek en in haar toepassingen.

De door BELSPO opgezette en door de Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunde tentoonstelling verenigt de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI's), en ook het departement Onderzoeksprogramma’s en -infrastructuren van Belspo. Door de expertise en de krachten van het wetenschappelijk personeel te bundelen kun je een tentoonstellingsparcours bewndelen dat onderbelichte stukken van ons rijke federale erfgoed in de spotlights zet en een overzicht geeft van wat onze onderzoekers op internationaal vlak klaarspelen.

Alle partners stellen zich voor aan de hand een kunstwerk, een symbolisch object, een wetenschappelijk instrument of een maquette. Fotoreeksen illustreren de missies van elke instelling en verduidelijken de belangrijke rol van het Belgische wetenschapsbeleid op nationaal en internationaal vlak.

De tentoonstelling wordt officieel ingewandeld door de koning en de koningin op 20 juli. De traditionele nocturne, die de Kanselarij van de Eerste Minister organiseert voor haar genodigden en die van BELSPO, vindt op 25 augustus plaats.


KONINKLIJK PALEIS VAN BRUSSEL
Van 23 juli tot 28 augustus 2022
10.30 uur tot 17.00 uur (laatste bezoekers mogen tot 15.45 uur binnen)
Gratis toegang maar reservatie is verplicht - maandag gesloten
Maandag 15 augustus (open)/ Dinsdag 16 augustus (gesloten)