Voor het eerst termieten vastgesteld in België

20/06/2024
Reticulitermes flavipes, een termietensoort gevonden in België die ook in een kouder klimaat kan gedijen. (Foto:Judy Gallagher, [CC BY 2.0] , via Wikimedia Commons)


Biologen hebben voor het eerst termieten vastgesteld in België, en wel drie verschillende soorten. Ze zijn wellicht meegereisd in materiaal dat werd ingevoerd. De tropische insecten eten hout en kunnen schade veroorzaken aan gebouwen en constructies. Eén van de vastgestelde soorten kan in een kouder klimaat gedijen, en zou zich verder kunnen verspreiden.


Termieten zijn kleine insecten met een zacht lichaam. Ze staan bekend om hun vermogen om hout te verteren en spelen een cruciale rol bij het afbreken van dode bomen in natuurlijke ecosystemen. Maar dringen ze bewoonde gebieden binnen, dan kunnen ze ernstige schade aanrichten aan gebouwen en houten constructies, en ze op die manier verzwakken. Ze eten het hout van binnenuit op.

De meeste termieten leven in kolonies met werksters, soldaten en een koningin, vergelijkbaar met mieren. Deze kolonies kunnen enorm zijn, met populaties tot miljoenen exemplaren. Ze bouwen ingewikkelde netwerken van tunnels en nesten in muren, onder vloeren of onder de grond.

In Europa treffen we termieten vooral aan in zuidelijke, warme streken. De grootste concentraties zijn te vinden in Spanje, Portugal, Italië en Zuid-Frankrijk. Als termieten zich verspreiden naar nieuwe gebieden, neemt het risico op nieuwe plagen toe. Inzicht in hun habitat, verspreiding en potentiële schade is essentieel om eigendommen te beschermen tegen deze kleine insecten.
 

Reticulitermes flavipes  (Photo: Judy Gallagher, [CC BY 2.0], via Flickr)
Cryptotermes brevis. (Photo: David Mora del Pozo, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)
Reticulitermes banyulensis . (Photo: Hans Hillewaert [CC BY-NC-ND 2.0], via Flickr)

Termieten in België

In 2020 merkte een gezin in de gemeente Ukkel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ongewone vliegende insecten op in huis. Na onderzoek door BopCo (Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern) bleken het “powderpost”-termieten (Cryptotermes brevis). In 2021 stootte een andere familie, elders in Brussel, op een kolonie Reticulitermes banyulensis. In beide gevallen was de plaag waarschijnlijk veroorzaakt door de invoer van aangetast hout (meubels, bouwmaterialen, souvenirs) uit tropische gebieden.

Gelukkig gedijen deze soorten alleen in warme klimaten. Er is dus weinig risico dat ze in België nesten bouwen buiten en zich zo gaan verspreiden – voorlopig toch. Cryptotermes brevis is een opmerkelijke pestsoort in Spanje en Portugal, inclusief de Azoren. Reticulitermes banyulensis komt alleen voor in Spanje en Zuid-Frankrijk en staat niet bekend als een invasieve soort. Er is dus weinig kans op verspreiding naar (onze) natuurlijke omgevingen.

Maar in 2021 werd ook een andere plaag ontdekt in een serre in Brugelette (Henegouwen). In dit geval ging het om de eastern subterranean termiet (Reticulitermes flavipes), en het nest zou zich hebben verspreid naar de aangrenzende tuin. In tegenstelling tot de andere twee soorten is Reticulitermes flavipes goed aangepast aan koelere klimaten. De soort is al lang ingeburgerd in Frankrijk en dook onlangs op in Nederland. Dit wijst erop dat de soort ook bij ons kan gedijen in de buitenlucht, waardoor het risico op verspreiding toeneemt.

Het risico beperken

Aangezien deze termietensoorten schade kunnen aanrichten, is het van cruciaal belang om de populaties zorgvuldig te monitoren en onder controle te krijgen. Preventieve maatregelen en vroegtijdige detectie zijn essentieel om de impact van invasieve termieten op houten constructies in België te beperken.

De studie is gepubliceerd in het vaktijdschriftBioInvasive Records.

Over het onderzoeksteam


Het identificeren van soorten kan een uitdaging zijn en vereist vaak een specifieke expertise. Soms zijn stalen te beschadigd, bevinden ze zich in een specifiek levensstadium (zoals ei of larve), of behoren ze tot een groep met kenmerken die moeilijk of onmogelijk te identificeren zijn enkel op basis van hun uiterlijke kenmerken. In die gevallen kan contact worden opgenomen met de identificatiedienst van BopCo (Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern). BopCo is gespecialiseerd in de identificatie van soorten die van belang zijn voor het beleid. De dienst gebruikt hiervoor DNA-methoden en wordt gezamenlijk beheerd door het Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

In samenwerking met entomologen Wouter Dekoninck (Instituut voor Natuurwetenschappen) en Yves Roisin (Université Libre de Bruxelles) identificeerde het team deze termietensoorten aan de hand van morfologische en DNA-methoden.