Stages

Elk jaar ontvangt onze bibliotheek stagiairs van scholen voor bibliothecarissen en documentalisten. Voor hen is het een unieke kans om de theoretische kennis, die ze in de klas hebben opgedaan, in de praktijk toe te passen in een bibliotheek die gespecialiseerd is in natuurwetenschappen.

Verantwoordelijke voor stages: Marie Depris (bib@naturalsciences.be)

Bovendien kunnen studenten bibliotheconomie en documentatie de bibliotheek bezoeken (individueel of in groep) of een demonstratie van ons DBMS Alma (Exlibris) bijwonen.

We ontvangen ook klassen voor meer gedetailleerde rondleidingen.