Diensten

Zodra uw inschrijving geregistreerd is, kunt u een beroep doen op de verschillende diensten van de bibliotheek:

  • reservatie en raadpleging ter plaatse
  • bibliografische oriëntatie
  • fotokopiëren (zwart/wit en kleur)
  • interbibliothecair ontlenen (de artikels mag u meenemen, maar boeken worden ter plaatse geraadpleegd)
  • toegang tot internet/Wi-Fi

 

Twee belangrijke opmerkingen:

  1. Dit is een presentiebibliotheek. Het is dus niet toegelaten om werken mee te nemen naar huis.
  2. De publicaties worden bewaard in magazijnen, die soms ver van de leeszaal liggen. Het is dan ook niet uitgesloten dat u even moet wachten. We raden u aan om de bibliothecarissen van uw bezoek op de hoogte te brengen. Zo kunnen zij de gewenste publicaties klaarleggen en ze op de dag van uw bezoek snel beschikbaar maken.

bib@naturalsciences.be

 

Diensten aan andere bibliotheken

Voor bibliotheken die een interbibliothecaire aanvraag willen indienen, raden we aan om dit via Impala te doen. Voor bibliotheken die dit systeem niet gebruiken, kan de aanvraag gebeuren via een eenvoudig e-mailbericht (ibl@naturalsciences.be). Bovendien gebruiken we ook het IFLA VOUCHERS-systeem.

 

Catalogussen

Online Catalogus Limo  Unicat

 

Tarieven

Tarieven van de bibliotheek