Nieuws

Wetenschap

Eerste missie van de Belgica naar het Hoge Noorden

28/06/2023

Een team wetenschappers is in Reykjavik begonnen met het bestuderen van de mogelijkheden om de concentratie kooldioxide in de atmosfeer te verlagen door de verandering van silicaten in de oceaan aan te moedigen.

Wetenschap

Edgar Kesteloot: vader van natuurbehoud in België

19/06/2023

Edgar Kesteloot, voormalig collega van het Instituut voor Natuurwetenschappen, zal voor altijd een van de vaders van het natuurbehoud in België blijven.

Wetenschap

Luchtobservaties boven de Noordzee in 2022

16/06/2023

In 2022 realiseerde het luchttoezichtteam van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 244 vlieguren boven de Noordzee.

Wetenschap

Botjes van 31.000 jaar oud wijzen op voorliefde voor eendenvleugels

05/06/2023

Een studie van 31.000 jaar oude vogelresten en, suggereert dat de jager-verzamelaars er een bijzondere interesse hadden in eendenvleugels.


Wetenschap

30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee

22/05/2023

Hoewel het Belgische deel van de Noordzee slechts 0,5% van de Noordzeeoppervlakte vertegenwoordigt, ligt het in een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld en combineert het een groot aantal menselijke activiteiten op een beperkte ruimte.

Wetenschap

Verdedigingsmechanisme van eerste hoge bomen tegen droogte

17/05/2023

Paleobotanisten hebben in Ierland fossielen gevonden waaruit blijkt dat planten zich al heel vroeg hadden aangepast aan droogte.

Wetenschap

Zeezoogdieren in België in 2022

11/05/2023

In het nieuwe rapport ‘Zeezoogdieren in België in 2022’ compileert het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de resultaten van de monitoring en het wetenschappelijk onderzoek naar zeezoogdieren in België in 2022.

Wetenschap

Effect van bodemvisserij op koolstofemissie uit de zeebodem werd overschat

10/05/2023

In 2021 haalde een artikel in Nature de wereldkoppen omdat het de koolstof die vrijkomt door verstoring van de zeebodem als gevolg van bodemvisserij met sleepnetten gelijkstelde aan de hoeveelheid CO2 die de mondiale luchtvaartindustrie genereert.

Wetenschap

Twee slachtoffers van mijnramp Bois du Cazier alsnog geïdentificeerd

25/04/2023

Op 8 augustus 1956 kwamen 262 mijnwerkers - de helft van hen waren Italianen - om het leven bij de brand in de mijn van Bois du Cazier in Marcinelle (Charleroi).


Wetenschap

HOME-onderzoeksproject beveelt repatriëring aan van historische menselijke resten uit voormalige Belgische kolonies

28/03/2023

Een multidisciplinair onderzoeksteam, gecoördineerd door ons Instituut, pleit voor een wetswijziging om de repatriëring van menselijke resten te vergemakkelijken wanneer een aanvraag wordt gedaan, en om de commerciële handel van menselijke resten te verbieden.