Bestuursorganen

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een instelling van de Belgische Federale Staat.  Ze maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid),  die tot de diensten van de eerste minister behoren.