Beheerscommissie

De Beheerscommissie “Natuur” is verantwoordelijk voor het financieel en materieel beheer van het KBIN. De commissie doet dat ook voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. 

Ze bestaat uit 7 stemgerechtigde leden (4 externe, 1 van Belspo, 1 van het KBIN en 1 van het KMMA) en 9 leden met raadgevende stem (3 van het KBIN, 3 van het KMMA, 2 van Belspo en een inspecteur-generaal van Financiën.