Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad geeft advies over de wetenschappelijke activiteit van de instelling. De raad bestaat uit externe experten en interne leden van het wetenschappelijk personeel. De leden worden benoemd bij koninklijk besluit.