Basisoverlegcomité

Het basisoverlegcomité is een adviesorgaan voor welzijn op het werk en werkomstandigheden. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, interne en externe vertegenwoordigers van de werknemers (vakbonden), en de preventieadviseur. De meest recente samenstelling is steeds als bijlage opgenomen in het arbeidsreglement.