Federale Regering

Het KBIN valt onder de bevoegdheid van de federale regering. 

De staatssecretaris van Wetenschapsbeleid is de heer Thomas Dermine.