Ecosystemen door de tijd heen

Hoe ecosystemen functioneren, zowel op het land, in zoetwater als in mariene omgevingen, wordt beïnvloed door de manier waarop de levende en niet-levende componenten met elkaar interageren. Het gebruik van fossiel bewijs uit het diepe verleden geeft aanwijzingen over natuurlijke veranderingen in het klimaat en andere fysische variabelen die biotische gebeurtenissen hebben veroorzaakt (uitstervingen, herstel, radiaties...).