Services & Infrastructures

Training and education

Wetenschappelijke trainingen/cursussen

Technology platforms

Technische beeldvormingsexpertise

Analytische identificatie en karakterisering

Mineralen

Analytische identificatie en karakterisering 

Gesteenten

Eric Goemaere

Geologische monitoring en fotogrammetrie van aardoppervlak en ondergrond

Christian Burlet

Knowledge-based services

Technische expertise

Studie van bodemvervorming met behulp van radarinterferometrie

Xavier Devleeschouwer 

Pierre-Yves Declercq

Geologische studie van een locatie voor geothermisch gebruik

 Estelle Petitclerc 

Yves Vanbrabant

Geologische interpretatie

Xavier Devleeschouwer

Terrestrische geologiediensten

Geo-techno-economische beoordeling van projecten

Kris Welkenhuysen

Beheer en planning van de ondergrond

Kris Piessens

Beoordelingen voor identificatiedoeleinden

Determinatie van geologische objecten

Thierry Leduc

Beschrijving van boorgaten

Xavier Devleeschouwer

Geologische beschrijving van tijdelijke ontsluitingen

Vanessa Heyvaert 

Xavier Devleeschouwer

Yves Vanbrabant

 

E-infrastructure and data services

Terrestrische geologiediensten

 Opvolging van verschuivingen in het bodemoppervlak

Pierre-Yves Declercq

Datamining van grondstoffen

Giorgia Stasi