Wetenschap voor duurzaam marien beheer

Zeeën en oceanen hebben de afgelopen millennia een cruciale rol gespeeld. Vroeger beperkt tot visserij en transport, neemt hun belang sinds de Tweede Wereldoorlog toe met offshore-industrieën, waaronder aquacultuur, windmolenparken en toerisme. Vandaag is een duurzaam beheer van mariene gebieden, zoals de Noordzee, die sterk beïnvloed zijn door menselijke activiteiten, een illustratie van de Blue Growth-benadering: het behoud van het evenwicht tussen het ontwikkelen van economische activiteiten en het beschermen van de mariene ecosystemen.