Geowetenschappen voor een duurzame samenleving

Wetenschappelijk gefundeerde oplossingen zijn cruciaal om natuurlijke hulpbronnen verantwoordelijker te gaan gebruiken, om de gevolgen van veranderingen in het milieu te beheren en om veerkrachtiger te worden bij natuurrampen. Deze topics, essentieel om aan de behoeften van de samenleving te blijven voldoen, vereisen geologische kartografische campagnes, geologische modellen gebaseerd op digitale en fysieke gegevens via archieven, collecties en nieuwe veldwerkactiviteiten, én een digitaal platform om geologische gegevens te hosten, te delen en uit te wisselen.

Tijdens de constructie van een gebouw in Brussel boorden geologen en ingenieurs 250 meter diep, een nieuw record voor de Belgische hoofdstad. Daarna werd een geothermische warmtepomp geïnstalleerd.
Tijdens de constructie van een gebouw in Brussel boorden geologen en ingenieurs 250 meter diep, een nieuw record voor de Belgische hoofdstad. Daarna werd een geothermische warmtepomp geïnstalleerd. (Foto: Estelle Petitclerc, KBIN)