Ecosystems Physico-chemistry (ECOCHEM)

De groep ECOCHEM (Ecosystems Physico-Chemistry) wil de kennis van het mariene, zoetwater en terrestrisch milieu verbeteren door analytisch-chemische, fysische en biochemische analyses, door deze analyses verder te ontwikkelen en door de resultaten te valideren. De resultaten vormen een nationale bijdrage voor internationale verplichtingen over monitoring (opvolging van de milieukwaliteit), een wetenschappelijke basis voor het beleid en een ondersteuning voor het onderzoek van diverse ecosystemen. Het werk is dus zowel beleidsondersteunend als gericht op wetenschappelijk onderzoek.

In water worden de volgende fysicochemische parameters bepaald: zoutgehalte (saliniteit), opgeloste zuurstof, temperatuur, pH, totale alkaliniteit, SPM (Materie in supsensie), nitraat, nitriet, ammonium, fosfaat, silicaat, DOC (Opgelost Organisch Koolstof).

In suspensiemateriaal worden POC (Particulair Organisch Koolstof), PN (Particulair Stikstof) en algenpigmenten (chlorofyl a & b, Phaeo a & b) bepaald.

In sediment worden de hoeveelheden fijn materiaal en algenpigmenten (chlorofyl a & b, Phaeo a & b) bepaald.

De opvolging van de milieukwaliteit gebeurt ook via het toezicht op verontreinigende stoffen. In het labo bepalen we Polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs), Polychloorbifenyl (PCBs), gebromeerde vlamvertragers, organotins, organochloorpesticiden en dit voornamelijk in water en sediment, soms ook in organismen. We zijn als enig Belgisch laboratorium geaccrediteerd (d.w.z. erkend omdat we volgens strikte normen werken) voor de identificaties van olieverontreiniging door “fingerprint analyse”. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van een oliestaal vergeleken met een referentiestaal.