Marine Ecology and Management (MARECO)

Het Instituut voor Natuurwetenschappen heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek op de Noordzee met de wetenschappers van de toenmalige Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (sinds 1976), dat nu in de OD Natuur werd ondergebracht.

De Noordzee mag dan, in vergelijking met de oceanen, een kleine ondiepe plas zijn, ze is heel rijk aan leven. Het water en het sediment herbergen een grote verscheidenheid aan dieren en planten. De Noordzee is ook een gevoelig ecosysteem dat onder zware druk staat van intense menselijke activiteiten zoals visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, toerisme en industrie. Het Belgische deel van de Noordzee is ongeveer 3500 km², wat overeenkomt met de grootte van een provincie.

Het is van groot belang dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd op onze zeegebieden. Hoe beter we de zee kennen, hoe beter we ze kunnen beschermen maar ook hoe beter we voorspellingen kunnen maken voor de nabije en verdere toekomst.

Ons onderzoek op de zee concentreert zich op volgende onderwerpen:

 • Biodiversiteit: zeezoogdieren
 • Biodiversiteit: exotische soorten
 • Biodiversiteit: kwallen
 • Biodiversiteit: zeevogels en vleermuizen
 • Harde substraten
 • Onderwatergeluid
 • Hydrodynamische modellen
 • Sedimenttransportmodellen
 • Ecologische modellen
 • Optische teledetectie
 • Mariene geologie
 • Mariene chemie
 • Antarctica