Measurement Service Ostend (MSO) & RV Belgica

Meetdienst Oostende & RV Belgica

De Meetdienst in Oostende is verantwoordelijk voor het beheer van ons oceanografisch onderzoeksschip RV Belgica, voor de meetframes die op zee gebruikt worden en voor het beheer van de gegevens van zand- en grindwinningsschepen.

Onderzoeksschip RV Belgica

Het Federaal Wetenschapsbeleid is de trotse eigenaar van het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip: Research Vessel Belgica, RV Belgica voor de vrienden. Het schip wordt ter beschikking gesteld van de Belgische wetenschappers om zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De OD Natuur van het KBIN is verantwoordelijk voor het budgettair beheer van het schip, de wetenschappelijke instrumentatie en de planning van de wetenschappelijke campagnes. De Belgische Marine levert de bemanning, de operationele ondersteuning en zorgt voor een aanlegplaats in de thuishaven in Zeebrugge.

Tot tweehonderd dagen per jaar is de RV Belgica op zee. Van maandag tot vrijdag vertrekt het schip vanuit Zeebrugge en vaart het naar al de uithoeken van het Belgisch deel van de Noordzee, maar ook tot ver daarbuiten tot in Marokkaanse, Portugese, Spaanse, Franse, Britse en Ierse wateren. De RV Belgica houdt toezicht op de kwaliteit van de Noordzee door het voortdurend verzamelen van allerhande gegevens over de biologische, chemische, fysische, geologische en hydrodynamische processen die er zich afspelen. Het schip is tevens een varend laboratorium voor de onderzoekers van de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instituten om de kennis van de zeeën beter te vergroten. Wetenschappers nemen stalen van water, bodem, levende organismen. Ze testen nieuwe visserijtechnieken uit, onderzoeken de invloed van zandextractie op de bodem of bekijken het effect van windturbineparken op het leven in zee.

Meetframes

Wetenschappers zetten bijna continu meetframes op de bodem van de zee. Op deze frames zitten toestellen die gedurende enkele weken metingen doen op één en dezelfde plaats (stromingen, hoeveelheid zand in het water,…). Na enkele weken worden de frames weer opgehaald met de RV Belgica. De Meetdienst koopt de frames en de meetapparatuur aan, zorgt voor de verankering in zee en de recuperatie na enkele weken. Ook de verwerking en rapportage van de meetgegevens is één van de taken.

Zand- en grindexploitatie

Zand- en grindexploitatie op zee begon in België in 1976. De winning is met de jaren gestegen en nu schommelt deze hoeveelheid rond de 1.600.000m³. Er is een groeiende interesse voor zeezand voornamelijk omdat de bestaande zandgroeven op land uitgeput raken. Elk ontginningsvaartuig moet uitgerust zijn met een automatisch registreersysteem, de zgn. black-box. De black-boxes registreren een aantal parameters zoals vb. identificatie van het vaartuig, traject, datum, tijd, positie, snelheid, status van de pompen,… Het beheer van het registreertoestel en de verwerking van de gegevens gebeurt door de dienst MSO in opdracht van de FOD Economie. Zo kan worden nagegaan of de voorwaarden opgelegd in het concessiebesluit worden gerespecteerd.

Bezoek onze website