Freshwater Biology (FWB)

Onze wetenschappers onderzoeken de biodiversiteit van meren en rivieren, van plassen, poelen en vijvers, alsook van meer uitzonderlijke biotopen zoals bronnen en grondwater. We onderzoeken voornamelijk drie diergroepen: mosselkreeftjes (ostracoden, tweekleppige kreeftjes die op een klein mosseltje lijken, en gemiddeld 1 mm groot zijn), macro-invertebraten (ongewervelden zoals kevers, wantsen, larven van andere insectengroepen, maar ook slakken enz.) en amfibieën (kikkers, salamanders,…).  Met onze twee basismethoden, morfologisch en moleculair, onderzoeken we evolutie, ecologie en taxonomie van deze dieren en hun gemeenschappen in hun verscheidene biotopen in verschillende delen van de wereld. Eerst en vooral in België, uiteraard, maar verder ook in geheel Europa, Brazilië en Argentinië, verschillende delen van Afrika en (West-) Australië.  We hebben drie voorname evolutionaire en ecologische onderzoeksprogramma’s: soortvorming in oude meren, (oude) aseksuele voortplanting en biodiversiteit in poelen, dat laatste voornamelijk in het teken van beleidsondersteuning.